JuFos – Konference doktorského studia

Aktuality

Nejlepší příspěvky studentů

Účastníci za pomocí ankety rozhodli o nejlepších příspěvcích studentů pro jednotlivé sekce. Sekce Analýza silničních nehod → Ing. Vladimír Sláma (ÚSI VUT), Vliv nastavení geometrie přední nápravy nákladního vozidla na opotřebení pneumatik a spotřebu Sekce Realitní inženýrství → Ing. Sofie Pokorná a Ing. Klára Francová (ÚSI VUT) – Proměna sociální struktury Kamenné čtvrti Výhercům gratulujeme…

Zhodnocení konference JuFoS 2023

Vážení kolegové, návštěvníci, letošní ročník konference JuFoS je úspěšně za námi. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem partnerům a sponzorům konference, všem přednášejícím za zajímavé přednášky a v neposlední řadě i všem účastníkům za skvělou atmosféru v průběhu celé konference. Jak již bylo řečeno v závěru konference, budeme se příští rok…

Zahájení konference JuFoS 2023 se blíží

Vážení kolegové, vážené kolegyně, do zahájení konference zbývá už jen několik hodin. Dovolujeme si zaslat malou ochutnávku ve formě přednášky Mgr. Petry Dědičové a Mgr. Terezy Šmilauerové – Psaní odborných textů. Současně jsme na našich stránkách zveřejnili sborník letošní konference. Těšíme se, zítra, na viděnou.  

Prodloužení lhůt

Vážení kolegové, na žádost některých z Vás prodlužujeme termín odevzdání příspěvků na 05.05.2023. Pro ty z Vás, kteří budou zasílat příspěvek a nejsou zaregistrovaní je stále otevřena možnost registrace. Stejně tak se prodlužuje i termín zaplacení vložného. Faktury by měly přijít na uvedený kontaktní e-mail začátkem příštího týdne.  

Předběžný program

Vážení kolegové, na tyto stránky jsme pro Vás zveřejnili předběžný program letošní konference.

Posunutí termínu odevzdání příspěvků

Vážení kolegové, věříme, že uvítáte informaci o posunutí termínu odevzdání příspěvků na 26.04.2023. Tím pádem se prodlouží i termín zaplacení vložného. Informace naleznete v sekci Termíny  

Zveřejnění vložného na konferenci

Dnešním dnem byla zveřejněna výše vstupního poplatku pro návštěvníky i publikující účastníky. Věříme, že tyto částky neodradí od účasti na konferenci.

Záštita primátorky města Brna

Nad letošním ročníkem konference JuFoS opět převzala záštitu primátorka statutárního města Brna – JUDr. Markéta Vaňková. Velice si vážíme důvěry ze strany města Brna.

JuFoS 2023

Rádi bychom Vás pozvali na 15. ročník konference JuFoS 2023, který se bude konat ve dnech 18. a 19.5.2023   Budeme se na Vás těšit.

Vyhlášení nejlepších příspěvků

Nejlepší příspěvky dle sekcí: Sekce 1. Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení → Ing. Jakub Nováček (FD ČVUT), Verifikace závažnosti závad silničních záchytných systémů evidovaných v rámci BI PK Sekce 2. Oceňování nemovitostí a ostatní vědní disciplíny → Ing. David Brandejs (ÚSI VUT) – Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových…