JuFos – Konference doktorského studia

Aktuality

JuFoS 2020

12. ročník konference JUFOS se koná 23. 01. 2020 na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Přihlašování bude spuštěno 5.12.2019. Konference se koná souběžně s konferencí ExFoS, na kterou mají účastníci zajištěn vstup. Těšíme se na viděnou.        

Sborník konference

Sborník konference byl vydaný!

Předběžný program JuFoS 2019

Program platný k 1.4.2019.

Záštita konference

Záštitu nad letošním ročníkem převzali: JUDr. Markéta Vaňková primátorka statutárního města Brna prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. rektor Vysokého učení technického v Brně doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. ředitel Ústavu soudního inženýrství

Přihlašování spuštěno!

Přihlásit se na konferenci můžete do 26.3.2019 pod odkazem zde. 

JuFoS 2019

11. ročník konference JUFOS se koná 11. 04. 2019 na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Přihlašování bude spuštěno 1.2.2019.  Těšíme se na viděnou.              

JuFoS 2019

11. ročník konference JuFoS se bude konat 11. dubna 2019.