JuFos – Konference doktorského studia

Aktuality

Sborník zveřejněn

Sborník 14. ročníku konference JuFoS byl zveřejněn. K dispozici je zde.

Program konference

Dnes byl zveřejněn program letošního XIV. ročníku odborné vědecké konference doktorského studia JUFOS 2022, který je dostupný zde.  

Prezentace příspěvků

Vážení kolegové a kolegyně, ještě jednou děkujeme za zaslané příspěvky. Žádáme, aby každý účastník připravil prezentaci ve formátu .ppt (.pptx) pro účel prezentace svého článku. Styl prezentace je čistě na uvážení každého účastníka. Délku prezentace prosím připravte na 10-12 minut. Hotové prezentace zašlete na e-mailovou adresu organizátorů dle jednotlivých sekcí….

Ukončení přihlašování

Dnes bylo uzavřeno přihlašování na letošní ročník konference JUFOS. V následujících dnech bude provedena recenze jednotlivých příspěvků a všem účastníkům bude následně zaslána spolu s instrukcemi o zaplacení vložného. Všem přihlášeným děkujeme za zaslané příspěvky a těšíme se na viděnou.

Přihlašování bylo spuštěno

Ode dneška byla zpřístupněna možnost přihlašování na konferenci JuFoS 2022. Přihlášení účastníků/návštěvníků je možné zde a bude otevřeno do 24.04.2022. Příspěvky je následně možné odevzdávat zde, opět do 24.04.2022. Vložné na konferenci je uvedeno v sekci Pro účastníky.

JUFOS 2022

Vážení kolegové, vážené kolegyně, 14. ročník konference JUFOS se bude konat 12. 5. 2022 v prezenční formě na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Přihlašování bude spuštěno od 14. 3. 2022 a ukončeno 24. 04. 2022. Těšíme se na Vaši účast.

Sborník zveřejněn

Sborník XIII. ročníku odborné konference doktorského studia JuFoS 2021 byl právě zveřejněn v sekci sborník a je nyní k dispozici ke stažení. Sborník

Program a odkazy pro přihlášení

Právě byly zveřejněny odkazy pro přihlášení a podrobný program XIII. ročníku odborné vědecké konference doktorského studia JUFOS 2021 dostupné v záložce Sekce. Sekce

POSTER odevzdání

Odevzdání posteru je dobrovolné, pouze v případě nemožnosti online prezentace příspěvku z Vaší strany budou povinné. V takovém případě prosím o zaslání posteru, dle šablony na email daniel.kliment@usi.vutbr.cz spolu s odůvodněním nemožnosti online prezentace příspěvku.

Seznam potvrzených účastníků

Seznam přihlášených účastníků s rozdělením do jednotlivých sekcí, kteří ke dnešnímu dni odevzdali svůj příspěvek.