JuFos – Konference doktorského studia

JUFOS 2022

JUFOS 2022

Březen 11, 2022,

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

14. ročník konference JUFOS se bude konat 12. 5. 2022 v prezenční formě na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Přihlašování bude spuštěno od 14. 3. 2022 a ukončeno 24. 04. 2022.

Těšíme se na Vaši účast.