JuFos – Konference doktorského studia

Nejlepší příspěvky studentů

Nejlepší příspěvky studentů

Květen 21, 2023,

Účastníci za pomocí ankety rozhodli o nejlepších příspěvcích studentů pro jednotlivé sekce.

Sekce Analýza silničních nehod
→ Ing. Vladimír Sláma (ÚSI VUT), Vliv nastavení geometrie přední nápravy nákladního vozidla na opotřebení pneumatik a spotřebu

Sekce Realitní inženýrství
→ Ing. Sofie Pokorná a Ing. Klára Francová (ÚSI VUT) – Proměna sociální struktury Kamenné čtvrti

Výhercům gratulujeme a články předáme do redakce časopisu Soudního inženýrství k otisknutí.