JuFos – Konference doktorského studia

O konferenci

Konference doktorského studia JuFoS:

Junior Forensic Science Brno je mezinárodní vědecká konference určená pro studenty v doktorských studijních programech pro publikování zejména závěrů ze specifických výzkumů. Konference je organizována studenty Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (samostatný vysokoškolský ústav) za podpory sponzorů.


Záštitu nad letošním ročníkem převzali:

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M.
ředitel Ústavu soudního inženýrství

Konference JuFoS je jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů a výměnu poznatků z vědecké a výzkumné činnosti budoucích odborníků ve forenzních vědách nejen z ČR. Na konferenci účastníci představí své příspěvky z různých forenzních disciplín ve třech sekcích:

Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Výstupem konference je sborník anotací s recenzovanými příspěvky. Sborník bude mít ISBN.

Konference si klade za cíl být kvalitní konferencí, na které se studenti seznámí s pracemi svých kolegů, s výsledky ze specifických výzkumů a předají si zajímavé informace z jejich oboru. Předpokládáme, že se JuFoS stane tradiční konferencí Ústavu soudního inženýrství.