JuFos – Konference doktorského studia

O konferenci

Konference doktorského studia JuFoS:

Junior Forensic Science Brno je mezinárodní vědecká konference určená pro studenty v doktorských studijních programech. Konference je organizována studenty Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (samostatný vysokoškolský ústav) za podpory sponzorů.


 

Záštitu nad loňským ročníkem převzali:

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel Ústavu soudního inženýrství

Konference JuFoS je jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů a výměnu poznatků z vědecké a výzkumné činnosti budoucích odborníků ve forenzních vědách nejen z ČR. Na konferenci účastníci představí své příspěvky z různých forenzních disciplín ve třech sekcích:

Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

Stavebnictví a oceňování nemovitostí

Ostatní vědní disciplíny

  • rizikové inženýrství: analýza a prevence rizik v různých technických a ekonomických oborech
  • kriminalistika, forenzní entomologie, daktyloskopie, forenzní balistika, písmoznalectví
  • soudní lékařství, forenzní chemie, forenzní antropologie, forenzní genetika
  • forenzní ekotechnika: les a dřeviny
  • forenzní ekonomie
  • forenzní psychologie
  • počítačová forenzika
  • apod…

Výstupem konference je sborník anotací s recenzovanými příspěvky. Sborník bude mít ISBN.

Konference si klade za cíl být kvalitní konferencí, na které se studenti seznámí s pracemi svých kolegů a předají si zajímavé informace z jejich oboru. Předpokládáme, že se JuFoS stane tradiční konferencí Ústavu soudního inženýrství.