JuFos – Konference doktorského studia

Minulé ročníky

Nejlepší příspěvky

15. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2023

Sekce Analýza silničních nehod
→ Ing. Vladimír Sláma (ÚSI VUT), Vliv nastavení geometrie přední nápravy nákladního vozidla na opotřebení pneumatik a spotřebu

Sekce Realitní inženýrství
→ Ing. Sofie Pokorná a Ing. Klára Francová (ÚSI VUT) – Proměna sociální struktury Kamenné čtvrti

14. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2022

Sekce Analýza silničních nehod
→ Ing. Jakub Nováček (FD ČVUT), Verifikace závažnosti závad silničních záchytných systémů evidovaných v rámci BI PK

Sekce Oceňování nemovitostí a ostatní vědní disciplíny
→ Ing. David Brandejs (ÚSI VUT) – Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

13. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2021

→ Nevyhlašováno

12. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2020

→ Nevyhlašováno

11. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2019

→ Nevyhlašováno

10. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2018

Sekce Analýza silničních nehod
→ Ing. Kateřina Bucsuházy (ÚSI VUT), Ing. Veronika Svozilová (FEKT VUT), Mgr. Olga Vallová (Masarykova univerzita) – Svalová odezva u zdravých lidí a u lidí trpících parkinsonovou chorobou
→ Ing. Martina Kostíková (ÚSI VUT) – Konstrukční řešení figuríny pro nárazové zkoušky
→ Ing. Ivo Stáňa (ÚSI VUT) – Dopravní nehody vozidel s právem přednosti jízdy

Sekce Oceňování nemovitostí a ostatní vědní disciplíny
→ Ing. Tomáš Hrdlička (ÚSI VUT) – Ekonomické porovnání obvodových konstrukcí staveb na bázi dřeva
→ Ing. et Ing. Kristýna Hrabová (ÚSI VUT) – Nanomateriály ve stavebnictví
→ Ing. Oldřich Pokorný (ÚSI VUT) – systém podstatných veličin pro nájemné v administrativních budovách.

10. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2017

→ Nevyhlašováno

8. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2016

Sekce Analýza silničních nehod
→ Ing. Kateřina Bucsuházy (ÚSI VUT), Ing. Veronika Svozilová (FEKT VUT) – Analýza svalové odezvy řidiče
→ Bc. Ivo Stáňa, Ing. Martin Bilík, Ing. Stanislav Tokař (ÚSI VUT) – Možnosti zaměření místa dopravní nehody s využitím ortofotosnímků 
→ Ing. Michal Křižák (ÚSI VUT) – Vhodnost použití vícetělesových systémů při simulaci dopravních nehod

Sekce Oceňování nemovitostí
→ Ing. Martin Školoud (Univerzita obrany v Brně) – Stanovení nákladů na údržbu stavebních objektů AČR
→ Ing. et Ing. Marie Ruberová (ÚSI VUT) – Vývoj cen stavebních pozemků ve vybraných zemědělských střediscích
→ Ing. Ivana Imrišová (ÚSI VUT) – Přílady možných způsobů kontroly a analýzy znaleckého posudku v Německu

Sekce Ostatní vědní disciplíny
→ Ing. Mária Humenská (Akadémia PZ v Bratislavě) – Využitie jazykovej analýzy pri skúmání ručného písma
→ Ing. Igor Wachter et al. (STÚ v Bratislavě) – Stanovenie minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu dendromasy
→ Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Postup činností znalce při stanovení výše majetkové újmy dopravce v důsledku vynucené odstávky nákladního vozidla

7. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2015

Sekce Analýza silničních nehod a Kriminalistika
→ Ing. Martin Bilík (ÚSI VUT) – Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce
→ Ing. Pavel Maxera (ÚSI VUT) – Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce
→ Ing. Tereza Olešáková (ČZU v Praze) – Využití hmyzu ve forenzní praxi

Sekce Oceňování nemovitostí
→ Ing. Michaela Hrubanová (ÚSI VUT) – Faktory ovlivňující cenu zemědělských pozemků s rychle rostoucími dřevinami
→ Ing. Veronika Nykodýmová (ÚSI VUT) – Sanace ETICS a zdvojování zateplení pomocí injektovaného systému kotvení
→ Ing. Tereza Hlaváčová, Ing. Petr Šebesta (ÚSI VUT) – Požár dřevostavby se slámovou izolací 

Vady a poruchy, Rizika a bezpečnost, Oceňování majetku
→ Ing. Aleš Zvěřina (ÚSI VUT) – Katalog vad a poruch ETICS
→ Mgr. Jitka Johanidesová (Univerzita obrany v Brně) – Vybrané rizikové faktory vyhodnocování obrazových výstupů bezpečnostních RTG zařízení 
→ Ing. Igor Wachter (STÚ Bratislava) – Vplyv počiatečnej teploty na rýchlosť horenia metanolu a etanolu

6. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2014

Sekce Analýza silničních nehod a Kriminalistika
→ Ing. Martin Bilík a Ing. Arnošt Kuře (ÚSI VUT) – Rozbor tachografického kotoučku vozidla VOLVO
→ Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akademie ČR) – Nové možnosti v kriminalistické identifikaci osob
→ Mgr. Miroslav Němec (Policejní akademie ČR) – Některé aspekty výzkumu jízdy osobních vozidel v obci

Sekce Oceňování nemovitostí
→ Ing. Jindřich Novák (ÚSI VUT) – Porovnání ceny zdiva POROTHERM 44 na českém trhu
→ Ing. Darina Tauberová (ÚSI VUT) – Fuzzy logika a její využití v oceňování nemovitostí
→ Ing. et Ing. Lucie Rašovská (ÚSI VUT) – Právo stavby

Ostatní sekce

→ Ing. et Ing. Petr Bílek (ÚSI VUT) a Ing. Tereza Komárková (FAST VUT) – Výroba transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování nedestruktivních zkušebních metod
→ Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Vyčíslení majetkové újmy dopravce v důsledku totální škody na vozidle a poškození přepravovaného nákladu
→ Ing. Jozef Horváth (MTF STU v Trnavě) a Ing. Ivona Šimoníková (VŠB) – Posúdenie požiarneho nebezpečenstva rozvíreného prachu z drevných peliet.