JuFos – Konference doktorského studia

Minulé ročníky

Home »  O konferenci »  Minulé ročníky

Nejlepší příspěvky

8. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2016

– Sekce Analýza silničních nehod
o Ing. Kateřina Bucsuházy (ÚSI VUT), Ing. Veronika Svozilová (FEKT VUT) – Analýza svalové odezvy řidiče
o Bc. Ivo Stáňa, Ing. Martin Bilík, Ing. Stanislav Tokař (ÚSI VUT) – Možnosti zaměření místa dopravní nehody s využitím ortofotosnímků 
o Ing. Michal Křižák (ÚSI VUT) – Vhodnost použití vícetělesových systémů při simulaci dopravních nehod

– Sekce Oceňování nemovitostí
o Ing. Martin Školoud (Univerzita obrany v Brně) – Stanovení nákladů na údržbu stavebních objektů AČR
o Ing. et Ing. Marie Ruberová (ÚSI VUT) – Vývoj cen stavebních pozemků ve vybraných zemědělských střediscích
o Ing. Ivana Imrišová (ÚSI VUT) – Přílady možných způsobů kontroly a analýzy znaleckého posudku v Německu

– Sekce Ostatní vědní disciplíny
o Ing. Mária Humenská (Akadémia PZ v Bratislavě) – Využitie jazykovej analýzy pri skúmání ručného písma
o Ing. Igor Wachter et al. (STÚ v Bratislavě) – Stanovenie minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu dendromasy
o Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Postup činností znalce při stanovení výše majetkové újmy dopravce v důsledku vynucené odstávky nákladního vozidla

7. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2015

– Sekce Analýza silničních nehod a Kriminalistika
o Ing. Martin Bilík (ÚSI VUT) – Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce
o Ing. Pavel Maxera (ÚSI VUT) – Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce
o Ing. Tereza Olešáková (ČZU v Praze) – Využití hmyzu ve forenzní praxi

– Sekce Oceňování nemovitostí
o Ing. Michaela Hrubanová (ÚSI VUT) – Faktory ovlivňující cenu zemědělských pozemků s rychle rostoucími dřevinami
o Ing. Veronika Nykodýmová (ÚSI VUT) – Sanace ETICS a zdvojování zateplení pomocí injektovaného systému kotvení
o Ing. Tereza Hlaváčová, Ing. Petr Šebesta (ÚSI VUT) – Požár dřevostavby se slámovou izolací 

– Vady a poruchy, Rizika a bezpečnost, Oceňování majetku
o Ing. Aleš Zvěřina (ÚSI VUT) – Katalog vad a poruch ETICS
o Mgr. Jitka Johanidesová (Univerzita obrany v Brně) – Vybrané rizikové faktory vyhodnocování obrazových výstupů bezpečnostních RTG zařízení 
o Ing. Igor Wachter (STÚ Bratislava) – Vplyv počiatečnej teploty na rýchlosť horenia metanolu a etanolu

6. ROČNÍK KONFERENCE: JUFOS 2014

– Sekce Analýza silničních nehod a Kriminalistika
o Ing. Martin Bilík a Ing. Arnošt Kuře (ÚSI VUT) – Rozbor tachografického kotoučku vozidla VOLVO
o Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akademie ČR) – Nové možnosti v kriminalistické identifikaci osob
o Mgr. Miroslav Němec (Policejní akademie ČR) – Některé aspekty výzkumu jízdy osobních vozidel v obci

– Sekce Oceňování nemovitostí
o Ing. Jindřich Novák (ÚSI VUT) – Porovnání ceny zdiva POROTHERM 44 na českém trhu
o Ing. Darina Tauberová (ÚSI VUT) – Fuzzy logika a její využití v oceňování nemovitostí
o Ing. et Ing. Lucie Rašovská (ÚSI VUT) – Právo stavby

– Ostatní sekce

o Ing. et Ing. Petr Bílek (ÚSI VUT) a Ing. Tereza Komárková (FAST VUT) – Výroba transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování nedestruktivních zkušebních metod
o Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Vyčíslení majetkové újmy dopravce v důsledku totální škody na vozidle a poškození přepravovaného nákladu
o Ing. Jozef Horváth (MTF STU v Trnavě) a Ing. Ivona Šimoníková (VŠB) – Posúdenie požiarneho nebezpečenstva rozvíreného prachu z drevných peliet.