JuFos – Konference doktorského studia

Informace pro sponzory

Možnost sponzorství konference JuFoS

Máte-li zájem o propagaci Vaší společnosti prostřednictvím konference JuFoS, můžeme Vám nabídnout:

  • umístění loga Vaší společnosti na webových stránkách konference, případně spolu s hypertextovým odkazem na web Vaší společnosti.

  • umístění loga Vaší společnosti ve sborníku, který obdrží každý z účastníků konference.

  • umístění loga Vaší společnosti na plakátech a pozvánkách na konferenci JuFoS.

  • propagace Vaší firmy prostřednictvím Vámi poskytnutých propagačních materiálů nebo letáků, které budou rozdávány účastníkům konference.

  • propagace Vaší firmy umístěním loga Vaší společnosti v prostorách konání konference. Možné je rovněž umístění reklamních předmětů v těchto prostorách.

  • sponzoring reklamních předmětů pro účastníky konference, které budou opatřeny logem Vaší společnosti (např. desky, blok, propisky).