JuFos – Konference doktorského studia

POSTER odevzdání

POSTER odevzdání

Květen 24, 2021,

Odevzdání posteru je dobrovolné, pouze v případě nemožnosti online prezentace příspěvku z Vaší strany budou povinné.

V takovém případě prosím o zaslání posteru, dle šablony na email daniel.kliment@usi.vutbr.cz spolu s odůvodněním nemožnosti online prezentace příspěvku.