JuFos – Konference doktorského studia

Předběžný program JuFoS 2019

Předběžný program JuFoS 2019

Duben 1, 2019,

Předběžný program JuFoS 2019:

Program platný k 1.4.2019. Změny v programu možné.

SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ PROBĚHNE V 9:00

Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – místnost 1.09

9:20 9:50 Tématická přednáška:  Andrea Brzobohatá Přehled drog a alkoholu v dopravě
9:50 10:05 Pavlína Moravcová Případová studie: stanovení EES vozidla
10:05 10:20 Michal Urbánek Identifikace rizika ITS systémů
10:20 10:35 Roman Šůstek Zobecněné schéma odvození základní výchozí hodnoty stroje
10:35 10:55 Coffee break
10:55 11:10 Radek Pavelka Dopravní nehody na železničních přejezdech
11:10 11:25 Martina Kostíková Figuríny pro nárazové zkoušky
11:25 11:40 Roman Mikulec Nastavení paramerů ESP v simulačním programu pro vozidlo Škoda Superb
11:40 11:55 Stanislav Stehel Analýza dopravnej nehodovosti v Slovenskej republike za obdobie 2014 – 2018
11:55 12:10 Miroslava Krajčiová Nehodovosť mladých vodičov na Slovensku
12:10 12:45 Oběd
12:45 13:00 Peter Hrmel Vývoj rizik selhání lidského faktoru v drážní dopravě
13:00 13:15 Jaroslav Vlasák Přečištění vzdušiny pomocí zařízení SCRUBBER
13:15 13:30 Vyhlášení a závěr

Stavebnictví a oceňování nemovitostí – místnost 4.15

9:00 9:20 Zahájení
9:20 9:50 Tématická přednáška: Radim Kučera Situace na realitním trhu
9:50 10:05 Augustin Sadílek Přezkoumatelnost, verifikace a vady znaleckých posudků
10:05 10:20 Daniel Kliment Srovnání cen rodinného domu a cenotvorné faktory
10:20 10:35 Opálková – Hrdlička, Hrdlička – Opálková Certifikace budov a její vliv na cenu
10:35 10:50 Kristýna Hrabová Hodnocení trvalé udržitelnosti betonových směsí
10:50 11:05 Ján Hollý Analýza porúch rekonštrukcie hlineného domu
11:05 11:25 Coffee break
11:25 11:40 Marína Majerčáková Možnosti získavania informácií o cenách nehnuteľností
11:40 11:55 Jakub Čurpek Analýza vybraných porúch plochých striech v znaleckom posúdení
11:55 12:10 Martina Vařechová Nemovité kulturní památky – evidence, obnova, ocenění
12:10 12:25 Monika Doležalová Stanovení obvyklého nájemného z pozemku pod stavbou jiného vlastníka
12:25 12:40 Karla Háva Komplexní analýza vlivu cenotvorných faktorů na obvyklou cenu stavebních dodávek a prací
12:40 13:15 Oběd
13:15 13:30 Michaela Talpová Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Stránice v posledních deseti letech
13:30 13:45 Jiří Nekl Úvod do oceňování vinných sklepů
13:45 14:00 Vyhlášení a závěr

-stav k 1.4.2019