JuFos – Konference doktorského studia

Pro účastníky

Vložné na konferenci JuFoS 2021

Platba vložného byla pro letošní ročník konference zrušena.

TYP ÚČASTI ČÁSTKA 
CZK EUR*
Publikující a prezentující online formou nebo posteru 0 0
Pozn.:
Uvedené poplatky jsou včetně DPH

*Částka v EUR je orientační – pro přepočet bude použit aktuální kurz ČNB.

Sborník se vydává pouze v elektronické podobě.

Storno podmínky:

Všechny přihlášky na konferenci jsou závazné.

  • Omluvit neúčast na konferenci je možné nejpozději do 02. 05. 2021 a to pouze písemně (e-mailem) nebo je možné do tohoto termínu zajistit náhradníka.