JuFos – Konference doktorského studia

Pro účastníky

Vložné na konferenci JuFoS 2022

TYP ÚČASTI ČÁSTKA 
  CZK EUR*
Publikující a prezentující prezenční formou nebo posteru 800 32
Návštěvník bez publikace 1000 40
Pozn.: Uvedené poplatky jsou včetně DPH

*Částka v EUR je orientační – pro přepočet bude použit aktuální kurz ČNB.

Vložné na konferenci bude fakturováno dle informací Vámi zadaných při přihlášení a faktura bude zaslána na Vámi uvedený kontaktní e-mail.

Termín zaplacení vložného je do 05. 05. 2022.

Studenti ÚSI VUT mají slevu na vložném 100,- Kč.

Sborník se vydává pouze v elektronické podobě.

Storno podmínky:

Všechny přihlášky na konferenci jsou závazné.

  • Omluvit neúčast na konferenci je možné nejpozději do 24. 04. 2022 a to pouze písemně (e-mailem) nebo je možné do tohoto termínu zajistit náhradníka.