JuFos – Konference doktorského studia

Pro účastníky

Vložné na konferenci JuFoS 2020

Platba vložného probíhá bankovním převodem na základě faktury (daňového dokladu), kterou je potřeba uhradit nejpozději do 13. 01. 2020.

TYP ÚČASTI ČÁSTKA 
CZK EUR*
Publikující a prezentující formou posteru, s účastí na konferenci 800 30
Pozn.:
Uvedené poplatky jsou včetně DPH

*Částka v EUR je orientační – pro přepočet bude použit aktuální kurz ČNB.

Poplatky zahrnují rovněž občerstvení, oběd. Sborník se vydává pouze v elektronické podobě.

Storno podmínky:

Všechny přihlášky na konferenci jsou závazné.

  • Omluvit neúčast na konferenci je možné nejpozději do 15. 01. 2020 a to pouze písemně (e-mailem) nebo je možné do tohoto termínu zajistit náhradníka.
  • V případě omluvy od 01. 01. 2020 do 15. 01. 2020 může být účtován stornopoplatek ve výši 50%.
  • V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku.
  • Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.