JuFos – Konference doktorského studia

Pro účastníky

Vložné na konferenci JuFoS 2019

Platba vložného probíhá bankovním převodem na základě faktury (daňového dokladu), kterou je potřeba uhradit nejpozději do 01. 04. 2019.

TYP ÚČASTI ČÁSTKA 
CZK EUR*
Přednášející publikující účastník* 800 30
Ostatní typ účasti* 1000 40

Pozn.:
Uvedené poplatky jsou včetně DPH

*Částka v EUR je orientační – pro přepočet bude použit aktuální kurz ČNB.

Poplatky zahrnují rovněž občerstvení, oběd. Sborník se vydává pouze v elektronické podobě.

Storno podmínky:

Všechny přihlášky na konferenci jsou závazné.

  • Omluvit neúčast na konferenci je možné nejpozději do 01. 04. 2019 a to pouze písemně (e-mailem) nebo je možné do tohoto termínu zajistit náhradníka.
  • V případě omluvy od 01. 04. 2019 do 10. 04. 2019 může být účtován stornopoplatek ve výši 50%.
  • V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku.
  • Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.