JuFos – Konference doktorského studia

Pokyny k příspěvkům

šablona k příspěvkům ke stažení zde:      Šablona příspěvku

šablona posteru ke stažení zde:               Šablona posteru

Odevzdání posteru je dobrovolné, pouze v případě nemožnosti online prezentace příspěvku z Vaší strany budou povinné, termín odevzdání posteru do 24. 5. 2021.

Příspěvek se odevzdává zde

Příspěvek vytvářejte prosím přímo v určené šabloně, kterou si stáhnete z této stránky (příspěvky musí být přímo v této šabloně vytvořeny, nestačí, aby jen vizuálně vypadaly jako šablona).
Příspěvek (pojmenovaný následovně: Prispevek_jmeno_prijmeni) vložte do složky a uložte v archivu zip nebo rar, pojmenované (jmeno_prijmeni.zip). Příspěvky odevzdejte pomocí webového formuláře, který Vám bude zaslán po přihlášení na konferenci. Příspěvky budou přijímány výhradně ve formátu .doc (popř. .docx). Jakékoliv jiné formáty (např. prezentace v PowerPointu apod.) jako příspěvky neakceptujeme a do sborníku nezařadíme. Děkujeme za pochopení.

Minimální délka příspěvku jsou 4 strany, maximální délka není omezena.

Sborník příspěvků bude mít ISBN. Sborník bude dostupný online na webu konference. 

Všechny články budou recenzovány, jednotlivé recenze budou součástí elektronické formy sborníku. Recenze budou zajištěny organizátorem konference.

Jako předmět ve webovém formuláři prosím použijte název sekce, do které jste se přihlásili.