JuFos – Konference doktorského studia

Pokyny k příspěvkům

šablona k příspěvkům ke stažení zde:    Šablona – příspěvky

šablona k anotacím ke stažení zde:        Šablona_anotace

šablona k recenzím ke stažení zde:        Šablona_recenze

Příspěvek vytvářejte prosím přímo v určené šabloně, kterou si stáhnete z této stránky (příspěvky musí být přímo v této šabloně vytvořeny, nestačí, aby jen vizuálně vypadaly jako šablona).
Příspěvky (pojmenované následovně: Prispevek_jmeno_prijmeni) a anotace (pojmenované  následovně: Anotace_jmeno_prijmeni) vložte do složky a uložte v archivu zip nebo rar, pojmenované (jmeno_prijmeni.zip). Příspěvky odevzdejte pomocí webového formuláře, který Vám bude zaslán po přihlášení na konferenci. Příspěvky budou přijímány výhradně ve formátu .doc (popř. .docx).

Minimální délka příspěvku jsou 4 strany, maximální délka není omezena.

Ve sborníku budou otištěny anotace. Sborník bude mít ISBN. Přijaté příspěvky budou zařazeny do sborníku, který obdrží účastníci konference na CD, pouze v případě, budou-li kompletní, v požadovaném formátu a vytvořeny v dané šabloně. Jakékoliv jiné formáty (např. prezentace v PowerPointu apod.) jako příspěvky neakceptujeme a do sborníku nezařadíme. Děkujeme za pochopení.

Všechny články musí být recenzovány, jednotlivé recenze budou součástí elektronické formy sborníku. Články bez recenzních posudků nebudou přijímány, recenze jsou požadovány, aby byla zajištěna kvalita jednotlivých příspěvků. Recenzentem může být kterýkoli odborník v daném oboru (nejlépe někdo jiný, než Váš školitel). Recenzní posudky článků musí být podepsány recenzentem. Recenze zasílejte naskenované ve formátu *.pdf ve složce spolu s příspěvkem a jeho anotací (pojmenované Recenze_jmeno_prijmeni.pdf) pomocí webového formuláře, který Vám bude zaslán po přihlášení na konferenci.

Jako předmět ve webovém formuláři prosím použijte název sekce, do které jste se přihlásili.

Na závěru konference proběhne vyhlášení nejlepších příspěvků v každé sekci. Autoři těchto příspěvků obdrží ohodnocení v podobě finanční částky a věcných cen.