JuFos – Konference doktorského studia

Pokyny k příspěvkům

šablona k příspěvkům ke stažení zde:      Šablona_prispevek-2020

šablona k recenzím ke stažení zde:         Šablona recenze_2020

šablona posteru ke stažení zde:              Šablona_poster_ppt

Tisk posteru si zajišťuje účastník na vlastní náklady. Poster je třeba odevzdat při registraci v den konference, nebo dle dohody. Po skončení konference poster zůstává na ÚSI VUT v Brně. 

Příspěvek se odevzdává zde

Příspěvek vytvářejte prosím přímo v určené šabloně, kterou si stáhnete z této stránky (příspěvky musí být přímo v této šabloně vytvořeny, nestačí, aby jen vizuálně vypadaly jako šablona).
Příspěvek (pojmenovaný následovně: Prispevek_jmeno_prijmeni) vložte do složky a uložte v archivu zip nebo rar, pojmenované (jmeno_prijmeni.zip). Příspěvky odevzdejte pomocí webového formuláře, který Vám bude zaslán po přihlášení na konferenci. Příspěvky budou přijímány výhradně ve formátu .doc (popř. .docx). Jakékoliv jiné formáty (např. prezentace v PowerPointu apod.) jako příspěvky neakceptujeme a do sborníku nezařadíme. Děkujeme za pochopení.

Minimální délka příspěvku jsou 4 strany, maximální délka není omezena.

Sborník příspěvků bude mít ISBN. Sborník bude dostupný online na webu konference. 

Všechny články musí být recenzovány, jednotlivé recenze budou součástí elektronické formy sborníku. Články bez recenzních posudků nebudou přijímány, recenze jsou požadovány, aby byla zajištěna kvalita jednotlivých příspěvků. Recenzentem může být kterýkoli odborník v daném oboru (nejlépe někdo jiný, než Váš školitel). Recenzní posudky článků musí být podepsány recenzentem. Recenze zasílejte naskenované ve formátu *.pdf ve složce spolu s příspěvkem a jeho anotací (pojmenované Recenze_jmeno_prijmeni.pdf) pomocí webového formuláře, který Vám bude zaslán po přihlášení na konferenci.

Jako předmět ve webovém formuláři prosím použijte název sekce, do které jste se přihlásili.