JuFos – Konference doktorského studia

Termíny

Home »  Pro účastníky »  Termíny

Přihlášení se na konferenci je možné do 08.04.2018.

Termín odevzdání příspěvků vyhotovených v ŠABLONĚ je 16. 04. 2018. Příspěvky, které nebudou vyhotoveny v poskytnuté šabloně s využitím přednastavených stylů, budou vráceny k přepracování.

Šablony pro vypracování anotací a příspěvků je možné nalézt na stránce http://www.jufos.cz/pro-ucastniky/pokyny-k-prispevkum/

Účastnické poplatky je nutné uhradit nejpozději do 16.04.2018. Při platbě postupujte dle pokynů v záložce Pro účastníky. Platba bude probíhat na základě vystavené faktury.

Termín konání konference je 26.04.2018.