JuFos – Konference doktorského studia

Program

První den konference je plánován dopolední a odpolední program obsahující odborné přednášky, následované společenským večerem.

Ve společné sekci zazní přednášky:

 1. Mgr. Petra Dědičová / Mgr. Tereza Šmilauerová – Psaní odborných textů
 2. Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D. – Problematika znalecké specializace „Sebeobrana“ a „Použití zbraně“ z hlediska obvyklých hrozeb a souvisejících rizik.
 3. Ing. Jaroslav Pejčoch – Připravenost organizace na krizové stavy (zátěžové testy)

Pro sekci analýza dopravních nehod zazní tyto přednášky:

 1. Mgr. David Červinka – Psychické dopady dopravních nehod
 2. Ing. Michal Martínek – Záznam, uložení a vyčtení nehodových dat – systém EDR
 3. B.Sc. MSc. Dr.rer.soc.oec. Christoph Kogler – Improving sustainability and resilience of transportation by discrete event simulation-based risk analysis

Pro sekci realitní inženýrství zazní tyto přednášky:

 1. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal. Ph.D. et Ph.D. – Přednáška zaměřená na míru kapitalizace
 2. Ing. Tomáš Hudec / Ing. Pavel Hladík – Sběr dat a jejich analýza pro porovnávací metodu ocenění
 3. prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – Význam znalce a znaleckého dokazování pro dosažení účelu trestního řízení

Druhý den konference budou probíhat prezentace účastníků rozdělených do tří sekcí:

 1. Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
 2. Stavebnictví a oceňování nemovitostí
 3. Analýza a řízení rizik

Podrobný program letošního ročníku konference JuFoS 2023 bude zveřejněn 01. 05. 2023.