JuFos – Konference doktorského studia

Program

Konference JuFoS 2023 se koná ve dnech 18. a 19. 05. 2022.

Podrobný program konference k nahlédnutí zde: program konference

                                        čtvrtek 18.05.2023
10:00-10:30 Zahájení konference
10:30-11:30 Představení Ústavu soudního inženýrství
11:30-12:30 Oběd
12:30-14:30 Odborné přednášky
12:30-13:10 Mgr. Petra Dědičová / Mgr. Tereza Šmilauerová – Psaní odborných textů
13:10-13:50 Ing. Jaroslav Pejčoch – Připravenost organizace na krizové stavy (zátěžové testy)
13:50-14:30 Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D. – Problematika znalecké specializace „Sebeobrana“ a „Použití zbraně“ z hlediska obvyklých hrozeb a souvisejících rizik
14:30-15:00 Pauza na kávu
15:00-17:00 Odborné přednášky rozdělené do sekcí
                                             Analýza silničních nehod
15:00-15:40 Ing. Michal Martínek – Záznam, uložení a vyčtení nehodových dat – systém EDR
15:40-16:20 Mgr. David Červinka – Psychické dopady dopravních nehod
16:20-17:00 B.Sc. MSc. Dr.rer.soc.oec. Christoph Kogler – Improving sustainability and resilience of transportation by discrete event simulation-based risk analysis
                                            Realitní inženýrství
15:00-15:40  Ing. Tomáš Hudec / Ing. Pavel Hladík – Sběr dat a jejich analýza pro porovnávací metodu ocenění
15:40-16:20  prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – Význam znalce a znaleckého dokazování pro dosažení účelu trestního řízení
16:20-17:00  doc. Ing. et Ing. Martin Cupal. Ph.D. et Ph.D. – Přednáška zaměřená na míru kapitalizace
17:00-20:00 Společenský večer s večerním rautem
                                     pátek 19.05.2023
09:00-12:00 Posterová sekce
09:00-10:00 Prezentace výzkumů studentů sekce Realitního inženýrství
10:00-10:50 Pauza na kávu
10:50-12:00 Prezentace výzkumů studentů sekce Analýzy dopravních nehod
12:00-13:00 Oběd
13:00-13:15 Zakončení konference