JuFos – Konference doktorského studia

Program JuFoS 2020

Program JuFoS 2020

Leden 13, 2020,

Program konference JuFoS je shodný s programem konference ExFoS.

12:00- 13:00 Oběd

13:00 – 15:20  Společná část s konferencí ExFoS, přednášky týkající se znalecké činnosti, podrobný rozpis zde.

15:20 – 16:00  Coffee break, prostor pro diskuzi u posterů

16:00 – 17:00  Jednání v sekcí, společně s konferencí ExFoS,

podrobný program pro sekci Analýza silničních nehod, oceňování movitého majetku, strojů a zařízen, Stavebnictví a oceňování nemovitostí, Sekce Inženýrství rizik