JuFos – Konference doktorského studia

Záštita konference

Záštita konference

Březen 5, 2019,

Záštitu nad letošním ročníkem převzali:

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel Ústavu soudního inženýrství