JuFos – Konference doktorského studia

Záštita konference

Záštita konference

Březen 8, 2019,

Záštitu nad letošním ročníkem převzali:

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor Vysokého učení technického v Brně

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel Ústavu soudního inženýrství