JuFos – Konference doktorského studia

Last Years

THE BEST OF:

FOURTEENTH ANNUAL OF CONFERENCE: JUFOS 2022

I. section – Accident analysis, evaluation of motor vehicles and equipment
→ Ing. Jakub Nováček (FD ČVUT), Verifikace závažnosti závad silničních záchytných systémů evidovaných v rámci BI PK

II. section – Construction and real estate evaluation
→ Ing. David Brandejs (ÚSI VUT) – Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

THIRTEENTH ANNUAL OF CONFERENCE: JUFOS 2021

→ Without award

TWELFTH ANNUAL OF CONFERENCE:: JUFOS 2020

→ Without award

ELEVENTH ANNUAL OF CONFERENCE:: JUFOS 2019

→ Without award

TENTH ANNUAL OF CONFERENCE:: JUFOS 2018

I. section – Accident analysis, evaluation of motor vehicles and equipment

→ Ing. Kateřina Bucsuházy (ÚSI VUT), Ing. Veronika Svozilová (FEKT VUT), Mgr. Olga Vallová (Masarykova univerzita) – Svalová odezva u zdravých lidí a u lidí trpících parkinsonovou chorobou
→ Ing. Martina Kostíková (ÚSI VUT) – Konstrukční řešení figuríny pro nárazové zkoušky
→ Ing. Ivo Stáňa (ÚSI VUT) – Dopravní nehody vozidel s právem přednosti jízdy

II. section – Construction and real estate evaluation

→ Ing. Tomáš Hrdlička (ÚSI VUT) – Ekonomické porovnání obvodových konstrukcí staveb na bázi dřeva
→ Ing. et Ing. Kristýna Hrabová (ÚSI VUT) – Nanomateriály ve stavebnictví
→ Ing. Oldřich Pokorný (ÚSI VUT) – systém podstatných veličin pro nájemné v administrativních budovách.

NINETH ANNUAL OF CONFERENCE: 2017

→ Without award

EIGHTH ANNUAL OF CONFERENCE:: JUFOS 2016

I. section – Accident analysis, evaluation of motor vehicles and equipment

→ Ing. Kateřina Bucsuházy (ÚSI VUT), Ing. Veronika Svozilová (FEKT VUT) – Analýza svalové odezvy řidiče
→ Bc. Ivo Stáňa, Ing. Martin Bilík, Ing. Stanislav Tokař (ÚSI VUT) – Možnosti zaměření místa dopravní nehody s využitím ortofotosnímků 
→ Ing. Michal Křižák (ÚSI VUT) – Vhodnost použití vícetělesových systémů při simulaci dopravních nehod

II. section – Construction and real estate evaluation

→ Ing. Martin Školoud (Univerzita obrany v Brně) – Stanovení nákladů na údržbu stavebních objektů AČR
→ Ing. et Ing. Marie Ruberová (ÚSI VUT) – Vývoj cen stavebních pozemků ve vybraných zemědělských střediscích
→ Ing. Ivana Imrišová (ÚSI VUT) – Přílady možných způsobů kontroly a analýzy znaleckého posudku v Německu

III. section – Other scientific disciplines
→ Ing. Mária Humenská (Akadémia PZ v Bratislavě) – Využitie jazykovej analýzy pri skúmání ručného písma
→ Ing. Igor Wachter et al. (STÚ v Bratislavě) – Stanovenie minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu dendromasy
→ Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Postup činností znalce při stanovení výše majetkové újmy dopravce v důsledku vynucené odstávky nákladního vozidla

SEVENTH ANNUAL OF CONFERENCE: JUFOS 2015

I. section – Accident analysis, evaluation of motor vehicles and equipment

→ Ing. Martin Bilík (ÚSI VUT) – Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce
→ Ing. Pavel Maxera (ÚSI VUT) – Analýza nehodových kritických přechodů pro chodce
→ Ing. Tereza Olešáková (ČZU v Praze) – Využití hmyzu ve forenzní praxi

II. section – Construction and real estate evaluation

→ Ing. Michaela Hrubanová (ÚSI VUT) – Faktory ovlivňující cenu zemědělských pozemků s rychle rostoucími dřevinami
→ Ing. Veronika Nykodýmová (ÚSI VUT) – Sanace ETICS a zdvojování zateplení pomocí injektovaného systému kotvení
→ Ing. Tereza Hlaváčová, Ing. Petr Šebesta (ÚSI VUT) – Požár dřevostavby se slámovou izolací 

III. section – Other scientific disciplines
→ Ing. Aleš Zvěřina (ÚSI VUT) – Katalog vad a poruch ETICS
→ Mgr. Jitka Johanidesová (Univerzita obrany v Brně) – Vybrané rizikové faktory vyhodnocování obrazových výstupů bezpečnostních RTG zařízení 
→ Ing. Igor Wachter (STÚ Bratislava) – Vplyv počiatečnej teploty na rýchlosť horenia metanolu a etanolu

SIXTH ANNUAL OF CONFERENCE:E: JUFOS 2014

I. section – Accident analysis, evaluation of motor vehicles and equipment

→ Ing. Martin Bilík a Ing. Arnošt Kuře (ÚSI VUT) – Rozbor tachografického kotoučku vozidla VOLVO
→ Mgr. Zdeněk Marek (Policejní akademie ČR) – Nové možnosti v kriminalistické identifikaci osob
→ Mgr. Miroslav Němec (Policejní akademie ČR) – Některé aspekty výzkumu jízdy osobních vozidel v obci

II. section – Construction and real estate evaluation

→ Ing. Jindřich Novák (ÚSI VUT) – Porovnání ceny zdiva POROTHERM 44 na českém trhu
→ Ing. Darina Tauberová (ÚSI VUT) – Fuzzy logika a její využití v oceňování nemovitostí
→ Ing. et Ing. Lucie Rašovská (ÚSI VUT) – Právo stavby

III. section – Other scientific disciplines

→ Ing. et Ing. Petr Bílek (ÚSI VUT) a Ing. Tereza Komárková (FAST VUT) – Výroba transparentních zkušebních vzorků s drátky pro ověřování nedestruktivních zkušebních metod

→ Ing. Milan Svozil (ÚSI VUT) – Vyčíslení majetkové újmy dopravce v důsledku totální škody na vozidle a poškození přepravovaného nákladu
→ Ing. Jozef Horváth (MTF STU v Trnavě) a Ing. Ivona Šimoníková (VŠB) – Posúdenie požiarneho nebezpečenstva rozvíreného prachu z drevných peliet.