JuFos – Konference doktorského studia

Sekce

Sekce konference JuFoS 2019:

 1. Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
 2. Stavebnictví a oceňování nemovitostí
 3. Ostatní vědní disciplíny
  • rizikové inženýrství: analýza a prevence rizik v různých technických a ekonomických oborech
  • kriminalistika, forenzní entomologie, daktyloskopie, forenzní balistika, písmoznalectví
  • soudní lékařství, forenzní chemie, forenzní antropologie, forenzní genetika
  • forenzní ekotechnika: les a dřeviny
  • forenzní ekonomie
  • forenzní psychologie
  • počítačová forenzika
  • apod…