JuFos – Konference doktorského studia

Prezentace příspěvků

Prezentace příspěvků

Duben 27, 2022,

Vážení kolegové a kolegyně,

ještě jednou děkujeme za zaslané příspěvky. Žádáme, aby každý účastník připravil prezentaci ve formátu .ppt (.pptx) pro účel prezentace svého článku. Styl prezentace je čistě na uvážení každého účastníka. Délku prezentace prosím připravte na 10-12 minut. Hotové prezentace zašlete na e-mailovou adresu organizátorů dle jednotlivých sekcí.

Děkujeme a na viděnou.