JuFos – Konference doktorského studia

Vyhlášení nejlepších příspěvků

Vyhlášení nejlepších příspěvků

Květen 12, 2022,

Nejlepší příspěvky dle sekcí:

Sekce 1. Analýza silničních nehod a oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení

→ Ing. Jakub Nováček (FD ČVUT), Verifikace závažnosti závad silničních záchytných systémů evidovaných v rámci BI PK

Sekce 2. Oceňování nemovitostí a ostatní vědní disciplíny
→ Ing. David Brandejs (ÚSI VUT) – Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

Tyto příspěvky budou otisknuty v časopise Soudní inženýrství.

Všem, kteří se letošního ročníku konference JuFoS zúčastnili děkujeme a budeme se těšit příští rok opět v květnovém termínu.